top of page

Ayurveda

Ayurveda on 5000 vuotta vanha Intiassa kehittynyt tieto elämästä (Ayus=elämä, Veda=tieto/tiede). Ayurveda sisältää tietoa maailmankaikkeudesta ja sen synnystä. Ihminen on maailmankaikkeuden pienoismalli. Ayurvedan mukaan ihmisessä on kehon, mielen ja sielun taso. Kun kaikki tasot toimivat yhdessä tasapainoisesti, ihminen on terve. Terveyden ylläpito ja sairauksien hoito Ayurvedassa tapahtuu yrttien, ruokavalion, elämäntapaohjeiden, liikunnan ja levon kautta sekä erilaisten hierontojen ja hoitojen avulla.

Ayurvedan mukaan maailmankaikkeus, kuten myös ihminen, rakentuu puhtaasta tietoisuudesta. Tietoisuus on manifestoitunut viideksi peruselementiksi: avaruus/eetteri, ilma, tuli, vesi ja maa. Ensimmäisenä on syntynyt kevyin elementti avaruus/eetteri, jonka jälkeen on tullut ilma. Ilma liikkuu edeltäjässään eetterissä. Kolmantena on syntynyt tuli, joka tarvitsee ilmaa ravinnokseen. Tulen jälkeen on syntynyt vesi, joka on elämää ylläpitävä elementti tuoden ravintoa. Viimeisenä elementtinä on maa, joka on raskain elementeistä. Näistä elementeistä muodostuvat kolme doshaa eli perusperiaatetta tai keho-mielityyppiä, jotka ovat nimeltään Vata, Pitta ja Kapha. Doshien tasapaino tarkoittaa terveyttä ja epätasapaino riskiä sairastua. Kaikissa ihmisissä on näitä kolmea doshaa yksilöllisin, vaihtelevin määrin. Useilla meistä on yksi hallitseva dosha. Osalla on kaksi melkein yhtä hallitsevaa doshaa. Pienellä osalla ihmisistä on kaikki kolme doshaa yhtä hallitsevina.

Vata

Vata koostuu eetteristä ja ilmasta. Vata yhdistetään vitaaliin elämänvoimaan Pranaan ja on ominaisuuksiltaan kevyt, liikkuva, kylmä ja kuiva. Vata-ihmiset ovat usein kevytrakenteisia, jopa alipainoisia, ja liikkuvaisia elämäntavoiltaan. Vata-henkilöt kaipaavat vaihtelua elämään ja haluavat esimerkiksi muuttaa usein. Vata-henkilöiden puhe on nopeaa ja lennokasta kuten heidän kävelytyylinsäkin. Heitä saattaa vaivata kylmät kädet ja jalat. Iho on kuiva ja joskus ihottumiin taipuvainen. Vata-ominaisuuden ollessa tasapainossa se tuo empaattista luonteenpiirrettä, iloisuutta, selkeää havannointikykyä ja nopeaa mielikuvitusta. Kun Vata on epätasapainossa se aiheuttaa pelkoja, ahdistuneisuutta ja hermostuneisuutta, fyysisesti kramppeja ja kouristuksia, jopa keuhkokuumetta sekä hermostoon liittyviä ongelmia, kuten elohiirtä.

Pitta

Pitta on yhdistelmä tuli- ja vesielementtejä. Pitta on vastuussa aineenvaihdunnasta ja kehomme lämmityksestä. Pitta on kuuma, terävä, kevyt, nestemäinen ja hapan. Pitta-ihmisillä on normaalia korkeampi ruumiinlämpö ja he eivät yleensä pidä kuumasta ilmastosta. Pitta-ihmisten ruoansulatus on tehokas. Heillä on terävä ja läpitunkeva äly; he rakastavat ongelmien ratkaisua ja asioihin perehtymistä – Pitta-ihmiset ovatkin usein hyviä johtajia. Pitta-henkilöt ovat kehonrakenteeltaan keskikokoisia ja he hikoilevat paljon. Hikoilu aiheuttaa joillekin happaman hajun kainaloihin tai jalkapohjiin. Kun Pitta on tasapainossa se tuo ymmärrystä ja oppimiskykyä sekä kykyä ”sulattaa” asiat oikealla tavalla. Epätasapainossa ollessaan Pitta aiheuttaa tulisia tunteita, kuten turhautumista, vihaa, kriittisyyttä ja mustasukkaisuutta sekä fyysisesti tulielementtiin liittyviä sairauksia, kuten kuumetta ja poltetta esimerkiksi vatsassa.

Kapha

 

Kapha koostuu vesi- ja maaelementeistä. Kapha-energia muodostaa kehon rakenteen. Kapha tarjoaa vahvuutta, voimaa ja kestävyyttä. Kapha on raskas, hidas, kylmä, kostea, pehmeä ja makea. Kapha-henkilöillä on suurirakenteinen keho vahvoine lihaksineen ja raskaine luineen. Kapha-henkilöiden paino nousee helposti ja heidän on hankala tiputtaa sitä. Heillä on hidas ruoansulatus ja aineenvaihdunta. Tästä syystä he ovat usein pyöreitä. Kapha-ihmisillä on pehmeä iho, joka on usein myös rasvainen. He pitävät makeasta ruoasta. Kun Kapha on tasapainossa se tuo rauhallisuutta, pehmeää luonnetta, kykyä muistaa asiat pitkään, läsnäoloa ja kärsivällisyyttä. Kaphan ollessa epätasapainossa se aiheuttaa kiinnittäytymistä, ahneutta, omistushalua, himoa ja laiskuutta sekä fyysisesti liikalihavuutta, nesteiden kertymistä kehoon ja jopa diabetesta.

Body Healing Saraswati Helsinki

Meiltä myös
Ayurveda-
luennot

Luennot

AYURVEDA LUENNOT

 

Saraswatin ayurvedaterapeutit Terry Thomas ja Marjo Kettunen pitävät luentoja Ayurvedasta erilaisissa yksityis- ja ryhmätilaisuuksissa. Ayurveda luentojen pituus ja aihealueet ovat yksilöllisesti räätälöitävissä. Suosittuja aihe-alueita ovat ayurvediset yrtit ruoanlaitossa sekä keho-mielityyppeihin eli doshiin tutustuminen. Luennoilla on usein aluksi osuus Ayurvedan taustasta ja historiasta sekä tietoa Ayurvedan käytöstä Intiassa nykyään.

 

Ayurveda luentojen aihealueita:

  • Ayurvediset yrtit ruoanlaitossa

  • Ayurvediset lääkinnälliset yrtit

  • Keho-mielityypin eli doshan kartoitus (usein luennolle osallistuvat täyttävät dosha kyselylomakkeen, josta selviää kunkin yksilöllinen keho-mielityyppi)

  • Ayurvedan viisi elementtiä - avaruus, ilma, tuli, vesi ja maa (miten ne ilmenevät ihmisissä ja luonnossa)

  • Elämäntapaohjeita työhön ja vapaa-aikaan (ravinto, liikunta, värit, mielikuvat)

 

Luentojen tarkoitus on avata kuulijoille Ayurvedan helposti lähestyttävää ja loogista maailmaa. Ayurvedan ohjeet ovat yksinkertaisia ja käytännönläheisiä, kun niihin perehtyy kerros kerrokselta. Jokainen voi saada lisää hyvinvointia ja tasapainoa elämään Ayurvedan avulla. Saat uutta näkökulmaa arkisiin asioihin ja tuttuihin ruoka-aineisiin.

Terryn ja Marjon Ayurveda luennot ovat lämminhenkisiä ja kuulijoita lähestyviä. Parhaimman avun Ayurveda luennoista saa, kun luennot ovat ajatuksia ja tunteita herättäviä. Terryn pitämät Ayurveda luennot ovat lisäksi humoristisia ja piristäviä, vahvaa ammattitaitoa unohtamatta. 

Terryn Ayurveda luennot ovat englanninkielisiä. Marjon Ayurveda luennot ovat joko suomen tai englanninkielisiä.

Kettunen Thomas Saraswati
bottom of page